SVARVÄMNE ACETALPLAST , POM , DELRIN 50+40+30mm L250mm.269 kr

* Acetal även kallad Delrin, Pom

* Bra att användas till olika konstruktioner

* passar till finmekaniska detaljer Ger fina ytor vid fräsning och gängning.

* Acetal har en hög mekanisk hållfasthet, hårdhet och styvhet samt fjädrande egenskaper som

 tillsammans skapar en plast som ofta kan ersätta eller vara substitut för stål och andra metalliska 

 material. Acetal har bra glid förmågor och har en lägre friktionskoefficient än Nylon

* 50+40+30mm Längd 250mm

* Längdtolerans +/- 10mm