SVARVÄMNE ACETALPLAST POM SVART 30+20+16+10mm L250mm239 kr

* Acetal även kallad Delrin, Pom c

* Bra att användas till olika konstruktioner

* passar till finmekaniska detaljer Ger fina ytor vid fräsning och gängning.

* Acetal har en hög mekanisk hållfasthet, hårdhet och styvhet samt fjädrande egenskaper som

 tillsammans skapar en plast som ofta kan ersätta eller vara substitut för stål och andra metalliska 

 material. Acetal har bra glid förmågor och har en lägre friktionskoefficient än Nylon

* 30+20+16+10mm Längd 250mm

* Längdtolerans +/- 10mm