RUNDSTÅNG

Aluminiumbrons CW307G / SS 5716-20 / JM7 extruderat/smitt har ett högre kilopris men är ett lättare material och blir därför oftast billigare än vanlig brons. 

Tennbrons är likvärdigt Rg7 / JM1 men har högre mekaniska värden än Rg7 / JM1. Tennbrons bär en större last än rödmetallager och fordrar hårdare axel och bättre smörjning. Med hög nötningsbeständighet lämpar sig materialet väl för högre glidhastigheter och belastningar.