LAGERBRONS TENNBRONS 26mm SS 5465-15344 kr

*CC483K / SS 5465-15 / JM3

* Tennbrons är likvärdigt Rg7 / JM1 men har högre mekaniska värden än Rg7 / JM1. Tennbrons bär en större last än rödmetallager och fordrar hårdare axel och bättre smörjning. 

*Med hög nötningsbeständighet lämpar sig materialet väl för högre glidhastigheter och belastningar. Regelbunden smörjning är av stor vikt.

*Materialets egenskaper lämpar sig väl för glidlager, glidskenor, kolvringar, snäckhjul, mm. Tennbrons är korrosions- och vattenbeständig och används ofta inom marin industri.

*Materialet lämpar sig för svetsning, lödning (både mjuk- och hårdlödning) samt limning.

* Längdtolerans +/- 10mm