LAGERBRONS ÄMNESRÖR 41*28mm SS 1504-15219 kr

*RG7 / CC493K / SS 5204-15 / JM1

*Rg7 är den absolut vanligaste bronslegeringen över hela världen, ofta kallad lagerbrons, rödmetall.

*Materialets egenskaper lämpar sig väldigt väl för glidlager, glidskenor och ventiler genom att materialet är trycktätt och väldigt lätt att bearbeta. 

*Materialet är ej lämpligt för svetsning (pga blyinnehåll). Materialet lämpar sig dock utmärkt för lödning (både mjuk- och hårdlödning) samt limning.

* Längdtolerans +/- 10mm