ALUMINIUM SEXKANTSTÅNG 10mm EN-AW 201139 kr

* EN-AW 2011 / SS-4355 

* En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%).

* Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och hydraulik

* Inte lämpligt för svetsning på grund av den höga kopparhalten.

* Likvärdig EN-AW 2007 men en mer kortspånig legering 

* Diameter 10mm 

* Längdtolerans +/- 10mm