ALUMINIUM SEXKANTSTÅNG 19mm EN-AW 200795 kr

* EN-AW 2007 / SS-4335

* En legering som innehåller en hög halt av koppar (4-5%).

* Används vid avancerad bearbetning och vid krav på hög hållfasthet i exempelvis maskindelar, bultar och hydraulik

* Inte lämpligt för svetsning på grund av den höga kopparhalten.

* Likvärdig EN-AW 2011, ger något längre spån och har 20% högre brottgräns

* Diameter 19mm 

* Längdtolerans +/- 10mm