CENTERLESS SLIPAD AXEL 10mm. 167249 kr

* Slipad homogen axel med ett cirkulärt tvärsnitt av stålsort C45E (SS 1672). C45E är ett seghärdningsstål       som ofta används som axelmaterial i maskiner och dyligt, men även vid tillverkning av olika verktyg så     som tänger, bultsaxar skiftnycklar med mera. 

* Stålet är även lämpligt att flam- eller induktionshärda på HRc 55– 61 kan erhållas.

* Yta: Centerlesslipad
   Tollerans: h8

* Diameter 10mm 

* Längdtolerans +/- 10mm