SVARVÄMNE TEFLON PTFE 40mm



175 kr

* PTFE är ett idealiskt material för applikationer med mycket låga (-200°C) eller mycket höga temperaturer (+275°C). vit

* Bra att användas till olika konstruktioner

* Åldringsbeständighet: Den starka kemiska bindningen av flour i molekylen gör att PTFE inte bryts ned. 

Materialet passar därför för långtidsbruk även utomhus

* Användas till olika konstruktionselement, slitskenor, bussningar glidlager etc.

* 40mm 

* Längdtolerans +/- 10mm